IMAN TAQWA DAN AKHLAQ

Memantabkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan sikap dan perilaku yang berkarakter terhadap seluruh warga sekolah